Portfolio

Baerlocher - Jedan od najvećih svetskih proizvođača aditiva za preradu PVC-a ( stabilizatora,lubrikanata, modifikatora žilavosti, procesnih sredstava ) kao i aditiva za proizvodnju polimera (PP I PE) Biome Bioplastics – Biorazradiva plastika CIL - Agensi za vezivanje BYK Gulden - Agensi za vezivanje 3B Binani – Staklena vlakna CTS – Termopasltični elastomeri Mitsubishi – termopasltični elastomeri Coim – Polyurethanes Melitek – Polimerni kompaundi za medicinsku primenu Perrite – Polimerni kompaundi Reverte – Kalcijum karbonat RTP – Polimerni kompaundi visokih perfomansi Selar RB – Barijerne smole Sogis- Metalni sapuni i masne kiseline Addivant – Agensi za vezivanje Wunsiedel - Mastertec – Pigmentne formulacije i masterbačevi Sirme si Cablure- Žice i čelični kablovi za kablovsku industriju Chemours - Fluoropolimeri ExxonMobil Chemical – Plastifikatori Cinkarna Celje – Beli masterbačevi i titan dioksid Euromaster Italia –…
Read More