Portfolio

ALSA Chem je kompanija koja od 2013. godine snabdeva prerađivače PVC-a kao i drugih polimera na srpskom i crnogorskom tržištu. U našem Portfoliju možete naći proizvode sledećih proizvođača:
 

 • Baerlocher Jedan od najvećih svetskih proizvođača aditiva za preradu PVC-a ( stabilizatora,lubrikanata, modifikatora žilavosti, procesnih sredstava ) kao i aditiva za proizvodnju polimera (PP I PE)
 • Biome BioplasticsBiorazradiva plastika
 • CIL Agensi za vezivanje
 • BYK GuldenAgensi za vezivanje
 • 3B BinaniStaklena vlakna
 • CTSTermopasltični elastomeri Mitsubishi – termopasltični elastomeri
 • Coim – Poliuretan
 • MelitekPolimerni kompaundi za medicinsku primenu
 • PerritePolimerni kompaundi
 • Reverte Kalcijum karbonat
 • RTPPolimerni kompaundi visokih perfomansi
 • Selar RBBarijerne smole
 • SogisMetalni sapuni i masne kiseline
 • AddivantAgensi za vezivanje
 • Wunsiedel – MastertecPigmentne formulacije i masterbačevi
 • Sirme si CablureŽice i čelični kablovi za kablovsku industriju
 • ChemoursFluoropolimeri
 • ExxonMobil ChemicalPlastifikatori
 • Cinkarna Celje – Beli masterbačevi i titan dioksid
 • Euromaster ItaliaMasterbačevi u boji
 • Saint GobainSredstva za čišćenje mašina koje prerađuju polimere
 • FILLEXMasterbačevi sa visokim sadržajem punioca izutzetne beline za PE,PP I PS ; masterbač absoreber vlage, kompostibilni i bio razgradivi masterbač

PARTNERI

Kontakt