Portfolio

Home / Uncategorized / Portfolio
 • Baerlocher – Jedan od najvećih svetskih proizvođača aditiva za preradu PVC-a ( stabilizatora,lubrikanata, modifikatora žilavosti, procesnih sredstava ) kao i aditiva za proizvodnju polimera (PP I PE)
 • Biome Bioplastics – Biorazradiva plastika
 • CIL – Agensi za vezivanje
 • BYK Gulden – Agensi za vezivanje
 • 3B Binani – Staklena vlakna
 • CTS – Termopasltični elastomeri Mitsubishi – termopasltični elastomeri
 • Coim – Polyurethanes
 • Melitek – Polimerni kompaundi za medicinsku primenu
 • Perrite – Polimerni kompaundi
 • Reverte – Kalcijum karbonat
 • RTP – Polimerni kompaundi visokih perfomansi
 • Selar RB – Barijerne smole
 • Sogis– Metalni sapuni i masne kiseline
 • Addivant – Agensi za vezivanje
 • Wunsiedel – Mastertec – Pigmentne formulacije i masterbačevi
 • Sirme si Cablure– Žice i čelični kablovi za kablovsku industriju
 • Chemours – Fluoropolimeri
 • ExxonMobil Chemical – Plastifikatori
 • Cinkarna Celje – Beli masterbačevi i titan dioksid
 • Euromaster Italia – Masterbačevi u boji
 • Saint Gobain – Sredstva za čišćenje mašina koje prerađuju polimere
 • FILLEX – Masterbačevi sa visokim sadržajem punioca izutzetne beline za PE,PP I PS ; masterbač absoreber vlage, kompostibilni i bio razgradivi masterbač

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *